Remzi Tamer Pekdinçer’in son kitabı yayınlandı…

Ticaret hukukunun önde gelen isimlerinden Yrd. Doç. Dr. Remzi Tamer Pekdinçer’in son kitabı okurları ile buluştu.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Pekdinçer, “Haksız Rekabet ve Marka Hukukuna İlişkin Bilirkişi Raporları ve Mütalaaları” adı ve konusuyla derlediği kitabında Yüksek Mahkeme Kararlarına da yer verdi.

AVUKATLAR İÇİN ÖNEMLİ AYRINTILARI İÇERİYOR…

Tecrübelerini zengin anlatım dili ile paylaşan Pekdinçer, aynı zamanda da avukatlar için önemli bir kaynak sundu. Kitabın ayrıntılarında ise şu içerikler yer alıyor;

Karşılaştırmalı Reklam, Aldatıcı Reklam, Kötüleme, Bilirkişi Raporu, İlgili Yargıtay Kararı, Kararın Önemi, Marka Hakkına Tecavüz, Markasal Kullanım, Öncelikli Hak Sahipliği, Bilirkişi Raporu, İlgili Yargıtay Kararı, Kararın Önemi, Ambalajların Korunması, İltibas, Ambalaj ve Grafik-Tasarım Benzerliği Tüketici Algısı, Bilirkişi Raporu, Bilirkişi Ek Raporu, İlgili Yargıtay Kararı, Kararın Önemi, İlan Yoluyla Kötüleme, Gereksiz Yere İncitici Açıklamalar, Manevi, Tazminat, Bilirkişi Raporu, İlgili Yargıtay Kararı, Kararın Önemi, Markanın Hükümsüzlüğü, Tek Satıcının Yabancı Markayı Kendi Adına Tescil Ettirmesi, Kötü Niyetle Marka Tescili, Bilirkişi Raporu, İlgili Yargıtay Kararı, Kararın Önemi, Ortağın Hak Sahibi Olduğu Ayırt Edici İşaretin Şirketçe Kullanılması, İşletme Adı ve Unvana Tecavüz, Kötü Niyet, Bilirkişi Raporu, Bilirkişi Ek Raporu, İlgili Yargıtay Kararı, Kararın Önemi, Tanınmış Marka, İltibas, Karıştırma İhtimalinin Belirlenmesi, Ticaret Unvanının Markasal Kullanımı, Bilirkişi Raporu, İlgili Yargıtay Kararı, Kararın Önemi, Ürünün Şeklinin/Çiziminin Marka Olarak Tescili, Markanın Ayırt Edicilik Niteliği, Endüstriyel Tasarım-Marka İlişkisi, Bilirkişi Raporu, İlgili Yargıtay Kararı, Kararın Önemi, Marka Korumasından Yararlanabilecek Kişiler, İlköğretim Okulu Adının Okul, Yönetimince Marka Olarak Tescili, Kötü Niyetli Tescil, Bilirkişi Raporu, İlgili Mahkeme Kararı, Kararın Önemi, Ticaret Unvanının Korunması, İltibas, Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın  Kaybı, Basiretli Tacir İlkesi, İyi Niyetli Kullanım Bilirkişi Raporu, İlgili Yargıtay Kararı, Kararın Önemi, Yönetmeliğe Aykırı İlk Yardım Çantası Ticareti Yapmak, Gerçeğe Aykırı, Beyanlarla Rekabette Üstün Duruma Geçmek, İş Hayatı Şartlarına Uymamak, Davacı Sıfatı, Zarar Gören Kavramı, Bilirkişi Raporu, İlgili Yargıtay Kararı, Kararın Önemi, Ticaret Unvanının Korunacağı Çevre, O Unvan Altında Fiilen Ticaret Yapılmasının Gerekip Gerekmediği, Tescilin Bahşettiği Hakların Kullanılması Bilirkişi Raporu, İlgili Yargıtay Karar, Kararın Önemi, Mevzuata Aykırı Olarak Ekmek Üretimi ve Satmak, İş Hayatı Şartlarına Uymamak, Derneğin Davacı Sıfatı, Üyelerinin Göreceği Zarar Miktarının, Derneğin Açacağı Davalar Açısından Önemli Olup Olmadığı, Bilirkişi Raporu, Bilirkişi Ek Raporu, İlgili Yargıtay Kararı, Kararın Önemi, Reklam Yoluyla Kötüleme, Gereksiz Yere İncitici Açıklamalar, İş Hayatı, Şartlarına Uymamak, Bilirkişi Raporu, İlgili Yargıtay Kararı, Kararın Önemi, Karşı Davadaki Hükümsüzlük Talebinin Öncelikle İncelenmesi Zorunluluğu, Hükümsüzlük Kararının Etkisi, Tasviri İşaretler, Hukuki Mütalaa, İlgili Yargıtay Kararı, Devredilen Bir Markanın Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerini de Devretme Yükümlülüğü, Yükümlülüğün İhlali, Devri Gereken Diğer Markalar İçin de Ücret Ödenip Ödenmeyeceği,.1 Hukuki Mütalaa, İlgili Yargıtay Kararı.

sporvitrini

Hakkında İrem Toprakkaya

Bir Cevap Yazın

x

Check Also

Ressam Lian Lutfija göçün izlerini resmetti

Empresyonist (izlenimcilik) sanatın, genç kuşak başarılı temsilcilerinden Lian Lutfija’nın, “Küllenen Zamanlar (As Time Fading Away)” isimli resim sergisi, ...